Prelegenci

Anna Turska, Wiceprezes Zarządu w Kancelarii Ożóg Tomczykowski
Doradca podatkowy, członek Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan. Posiada doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi podatkowej klientów z różnych sektorów. Specjalizuje się w projektach dotyczących planowania podatkowego oraz reorganizacji aktywów zarówno dla polskich i międzynarodowych grup kapitałowych, jak i dla klientów indywidualnych. Ponadto, doradza w procesach restrukturyzacyjnych obejmujących połączenia, akwizycje, podziały oraz przekształcenia. Zajmuje się również bieżącą obsługą polskich firm rodzinnych w zakresie ich działalności podstawowej, jak i inwestycyjnej, z uwzględnieniem tworzenia efektywnych podatkowo struktur prowadzenia działalności poza granicami Polski.  W XII Rankingu Doradców Podatkowych Dziennika Gazety Prawnej zajęła drugie miejsce w kategorii Międzynarodowe Prawo Podatkowe. Autorka licznych artykułów oraz publikacji z zakresu prawa podatkowego. Prelegentka na wielu konferencjach oraz seminariach w zakresie planowania podatkowego.
Krzysztof Ogorzałek, Wiceprezes Zarządu i sukcesor w JMK Computerate Sp. z o.o.
Współtwórca, Wiceprezes Zarządu i sukcesor w firmie rodzinnej JMK Computerate Sp. z o.o., która od ponad 12 lat specjalizuje się w tworzeniu systemach informatycznych oraz usługach IT dla branży prawnej, finansowej oraz zarządców nieruchomości. Z systemów JMK korzysta przeszło 21.000 osób w całej Polsce. Od 2014 roku Członek Zarządu Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych.
Katarzyna Konarska-Błaszczyk, Wiceprezes firmy consultingowej Landster oraz Global Talens Center GoK2
Jestem współzałożycielem i wiceprezesem rodzinnej firmy consultingowej Landster oraz Global Talens Center GoK2. Wraz z zespołem od kilkunastu lat pomagam firmom oraz Talentom realizować ich cele, tworząc synergię ich potencjałów. Pomagam Sukcesorom w realizowaniu siebie, w roli mentora wpieram ich w codziennych wyzwaniach.
Adam Lipka-Bebeniec, Dyrektor Regionalny ds. Klientów Instytucjonalnych, Union Investment TFI
Absolwent kierunku Informatyka Ekonomiczna w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Warszawie. Od blisko 15 lat związany z Union Investment TFI SA. Pracę w TFI rozpoczął od obsługi kluczowych inwestorów detalicznych. Od 13 lat pracuje w Departamencie Klientów Instytucjonalnych – początkowo jako ekspert, a obecnie dyrektor regionalny odpowiedzialny za strategicznych klientów instytucjonalnych oraz grupy kapitałowe w regionie północnej i centralnej Polski. Specjalizuje się w zakresie Rozwiązań Dedykowanych, Asset Management oraz Doradztwa Inwestycyjnego. Ekspert w zakresie Pracowniczych Programów Emerytalnych dla Przedsiębiorstw. Prywatnie miłośnik polskiej motoryzacji.
Piotr Artemjew, Prezes Martis Media, Akcjonariusz i sukcesor w Martis SA, Prezes Wynajem Aut Premium
Więcej informacji wkrótce…